Gamle danske måleenheder
De moderne måleenheder

Længdemål

1 Skrupel

0,18 mm

1 Linie

12 skrupler

2,18 mm

1 Bygkorn

1/128 alen

0,49 cm

1 Tomme

12 linier

2,62 cm

1 Kvarter

¼ alen

15,69 cm

1 Fod

12 tommer

31,38 cm

1 Alen

2 fod

62,76 cm

1 Favn

3 alen

188,28 cm

1 Fjerdingvej
1 Fjerdingmil
1 Kvartmil

6.000 fod
¼ mil

1.883 meter

1 Mil

24.000 fod

7.532 meter

1 Myriameter

10.000 meter

Maritimt:

1 Kabellængde

1/10 sømil

185,2 meter

var oprindelig længden af en rulle tovværk ca. 113 favne eller ca. 212 meter

1 Sømil

1.852 meter

1 kilometer | km

10 hm

1.000 meter

1 hektometer | hm

10 dam

100 meter

1 dekameter | dam

10 m

10 meter

1 meter | m

10 dm

1 meter

1 decimeter | dm

10 cm

1/10 meter

1 centimeter | cm

10 mm

1/100 meter

1 millimeter | mm

1.000 µm

1/1.000 meter

1 mikrometer | µm

1/1.000.000 meter

Flademål

1 Kvadratalen

0,39 m²

1 Penning

4 album

14,37 m²

1 Album

1/96 tønde

57,46 m²

1 Fjerdingkar

¼ skæppe

172,38 m²

1 Skæppe

1/8 tønde

689,50 m²

1 Tønde

14.000 kvadratalen

5.516 m²

1 Tønde Hartkorn

72.000 kvadratalen

28.368 m²

1 Ar

100 m²

1 Hektar

100 ar

10.000 m²

1 kvadratkilometer | km²

100 hm²
100 hektar

1.000.000 m²

1 kvadrathektometer | hm²
1 hektar

100 dam²
100 ar

10.000 m²

1 kvadratdekameter | dam²
1 ar

100 m²

100 m²

1 kvadratmeter | m²

100 dm²

1 m²

1 kvadratdecimeter | dm²

100 cm²

1/100

1 kvadratcentimeter | cm²

100 mm²

1/10.000

1 kvadratmillimeter | mm²

1/1.000.000

Rummål

Væske | Øl:

1 Pægl

0,24 liter

1 Pot

4 pægle

0,97 liter

1 Kande

2 potter

1,93 liter

1 Viertel

8 potter
¼ kubikfod

7,73 liter

1 Otting 17 potter
16,42 liter

1 Bimpel

½ anker

18,83 liter

1 Kubikfod

32 potter

30,90 liter

1 Fjerding

32,85 liter

1 Anker

39 potter

37,66 liter

1 Tønde

136 potter

131,40 liter

1 Oksehoved

6 ankre

225,96 liter

1 Kubikalen

256 potter
8 kubikfod

247,20 liter

1 Fad øl

2 tønder

262,78 liter

Vin:

1 Ahm vin

4 ankre

150,64 liter

1 Fad vin

6 ankre

903,83 liter

Korn:

1 Album

1/3 fjerdingkar

1,45 liter

1 Ottingkar 1/8 skæppe
2,17 liter

1 Fjerdingkar

¼ skæppe

4,35 liter

1 Skæppe

1/8 tønde

17,40 liter

1 Tønde

 

139,20 liter

1 Fad

2 tønder

262,78 liter

Diverse:

1 Tønde kul
1 Tønde tjære

ca. 170 liter
ca. 116 liter

1 hektoliter | hl

10 dal

100 liter

1 dekaliter | dal

10 l

10 liter

1 liter | l

10 dl

1 liter

1 deciliter | dl

10 cl

1/10 liter

1 centiliter | cl

10 ml

1/100 liter

1 milliliter | ml

1/1.000 liter

1 kubikmeter | m³

1.000 dm³

1.000 liter

1 kubikdecimeter | dm³

1.000 cm³

1 liter

1 kubikcentimeter | cm³

1.000 mm³

1/1.000 liter

1 kubikmillimeter | mm³

1/1.000.000 liter

Vægt

1 Ort

¼ kvintin
1/10 kvint

0,98 gram
0,50 gram

1 Kvintin (før 1861)

1/128 pund

3,91 gram

1 Kvint (efter 1861)

1/100 pund

5,00 gram

1 Lod

15,63 gram

1 Unse

2 lod

31,25 gram

1 Mark

½ pund

250,00 gram

1 Pund
1 Skålpund

32 lod

500,00 gram

1 Bismerpund

ca. 6 kg.

1 Lispund

16 pund

8 kg.

1 Centner

100 pund

50 kg.

1 Skippund

20 lispund

160 kg.

Smør:
1 Otting  
14,00 kg.

1 Fjerding

28,00 kg.

1 Drittel

50,75 kg.

1 Tønde

112,00 kg.

Sølv:

1 Lod

14,7 gram

1 Mark

16 Lod

235,3 gram

1 ton | t

1.000 kg

1.000.000 gram

1 kilogram | kg

10 hg

1.000 gram

1 hektogram | hg

10 dag

100 gram

1 dekagram | dag

10 g

10 gram

1 gram | g

10 dg

1 gram

1 decigram | dg

10 cg

1/10 gram

1 centigram | cg

10 mg

1/100 gram

1 milligram | mg

1.000 µg

1/1.000 gram

1 mikrogram | µg

1/1.000.000 gram

Mængde

1 Dusin

12 stk.

1 Snes

20 stk.

1 Skok

3 snese

60 stk.

1 Ol

4 snese

80 stk.

1 Gros

12 dusin

144 stk.

1 Ring

4 skok

240 stk.

Skind og huder

1 Deger

10 stk.

1 Tømmer
1 Zimmer

4 deger

40 stk.

Tømmer

1 Tylvt

12 stk.

1

1

1 hundrede

100

1 tusinde

1.000

1 million

1.000.000

1 milliard

1.000.000.000

1 billion

1.000.000.000.000

1 billiard

1.000.000.000.000.000

1 trillion

1.000.000.000.000.000.000

1 trilliard

1.000.000.000.000.000.000.000

1 quadrillion

1.000.000.000.000.000.000.000.000

1 quadrilliard

1 + 27 nuller

1 quintillion

1 + 30 nuller

1 quintilliard

1 + 33 nuller

1 sextillion

1 + 36 nuller

1 sextilliard

1 + 39 nuller

1 septillion

1 + 42 nuller

1 septilliard

1 + 45 nuller

1 octillion

1 + 48 nuller

1 octilliard

1 + 51 nuller

1 nonillion | noventillion

1 + 54 nuller

1 nonilliard | noventilliard

1 + 57 nuller

1 decillion

1 + 60 nuller

1 decilliard

1 + 63 nuller

1 Googol

1 + 100 nuller

1 Centillion

1 + 600 nuller

1 Googolplex

1 + 1 googol nuller


Tak for hjerteligen hjælp for arbejdet til 

www.saack.dk