Cullberg: Dynamisk psykiatri: Psykopati.

Psykopati er borderline el. grænsepsykose.
Tidl. psykose.
Sociopat(social-sygelig).

ICD-10 (forenklet):
1. manglende empati.
2. manglende evne til varige sociale kontakter
3. lav frustrationstolerance og aggressionstærskel
4. manglende evne til at føle skyld
5. god til bortforklaringer og projektion

Psykopatibegrebet er stærkt negativt værdiladet med rette??
Begrebet er meningsfuldt hvis det dækker over personer med ensartede adfærdstræk..

Diagnosen bygger på 3 forsk. karaktertræk:
1. Jeg-svaghed:
- lav frustrationstærskel
- vanskeligheder ved at rumme bebrejdelser og vrede.
2. Psykisk spænding omsættes i handlinger.
3. Ringe evne til at indgå i sociale relationer.

Forskelle i forhold til andre forstyrrelser s. 263.

Neurotikeren: stærkt Jeg der kan holde fortrængte driftsimpulser under kontrol v.hj.a. et neurotisk symptom.
neupsykose.tif (52582 bytes)
Psykopaten forvandler ubehaget til impulshandlinger.

4 gange så mange mænd som kvinder.

Psykopati og borderline s. 264.

Ligner narcissisme - men psykopaten har større tilbøjelighed til impulsgennembrud.

Psykopaten er kendetegnet ved:
- identitetskonfusion (identitetsforvirret),
- svagt jeg,
- primitive forsvarsmekanismer,
- ingen påfaldende realitetsforstyrrelser,
- defekt Overjeg,
- svigtende indlevelsesevne (ingen empatiske (dvs konstruktiv kritisk holdning)   evner),
- udpræget egocentrisk oplevelsesverden.

Hvad er tegn på psykose og hvad er tegn på neurose?

Psykopati og hjerneskade s. 264.

Hjerneskade kan give de samme symptomer som psykopati.
Eks.: gamle professionelle boksere - de har ofte tillige hukommelsessvigt.

Psykopatidiagnosen som stempling af anderledes tænkende s. 264.

Mennesker der af en gruppe anses for anderledes tænkende, frastødende el. skadelige (set fra gruppens synspunkt) kan let blive betegnet som psykopater.

Er der flere fra de socialt dårligt stillede der bliver betegnet som psykopater?

Årsager: (syndrom = sygdomsbillede).

Sociale aspekter som årsag s. 265.
Psykopater kommer ofte fra ekstremt dårlige hjem der er kendetegnet ved:
- kriminalitet,
- alkoholisme,
- selvmordsforsøg,
- inkonsekvent og ujævn opdragelse.
===>
store problemer i Jeg-udviklingen og Overjegsudviklingen.

Der er i høj grad tale om tillærte forhold, der kan
LÆRES OM!!

Primitive forsvarsmekanismer!!

Adfærdsterapi - adfærdspsykolog.

Ego: kombination af mulig genetisk arv og miljøpåvirkning.

Psykopati og den selvopfyldende profeti.

De tidl. udstødte mennesker (udstødt til behandlingshjem m.v.) er stemplet som afviger og alle fremtidige handlinger af negativ art bliver yderligere beviser på det håbløse i at tro på forbedringer.

Har højere sociale lag lettere v. at skjule psykopatiske træk? Eks.:
- at betale prostituerede for tjenesteydelser, som er klart afvigende el. sadistiske,
- at spekulere i skattesvindel,
- at fastholde mennesker i økonomis afhængighed (bolighajer??).

Over-jegets udvikling v. psykopati s. 266.

Dårlige identifikationsmuligheder
===>
et splittet Overjeg.

Der kan forekomme strenge "arkaiske" (gammelkloge) elementer i dette overjeg - dvs for stærkt styrende elementer.

Der mangler samtidig vigtigste EMPATISKE (indlevende/indfølende) jeg-egenskaber som kan mildne det hårde overjeg.

Disse problemer er sandsynligvis opstået i separations-individuations-forløbet (Mahler). Hvornår er det?

Voldsomme, skiftende, lunefulde el. hårde faderfigurer (el. mangel på faderfigurer) kan medføre et overjeg der opbygget af hadske strukturer. Negativt ødipuskompleks og manglende konsolidering af kønsidentiteten i pubertet/ungdom.
Blot der har været én person der har betydet noget særligt for personen, så vil det ofte gå godt!

Biologiske aspekter s. 267.

Psykopater udviser:
- EEG (dvs. måling af hjerneaktivitet) - afvigelser,
- højere fysiologisk smertetærskel,
- koncentrationsvanskeligheder i forbindelse m. kedsomhed,
- behov for stimulering udefra.
Genetisk betinget sammen med uheldige opvækstforhold.

Behandling og holdning s. 268.

Adfærdsterapi har vist god effekt (her omtalt som træningsbehandling og genopdragelse).

Psykoanalyse (her uklart omtalt som psykoterapi) har ikke nogen heldig effekt. Kan ved bevidstgørelsen vække voldsom angst/frygt.

Jeg skelner ml. psykoanalyse og adfærdsterapi - MEN kalder dem begge for psykoterapi dvs. psykologiske terapier.

Video - Peter Lundin: Mad-house - Fluesmækker - Han ler af morens adfærd overfor kammeraten - Han bliver fjernet pga. fysisk og psykisk - Han benægter de dårlig relationer til moren - Han lærer tidligt at fortrænge og bortforklare - Benægter sine kriminelle forhold - Anna tør ikke anmelde volden - Iflg. PL brækkede Anna halsen ved fald, MEN hun blev kvalt - PL: En dæmonisk ånd handler igennem mig! - Lang remse af modsætninger , splitting?? - Jeg er ond og lækker! - Hvorfor facineres kvinder af PL?

Opgaver: 1. Definer hvad en psykopat er og hvordan hans personlighed kan kan beskrives (Freuds model). 2. Redegør for teorien psykopaiens dannelse. 3. Hvordan skal vi opdrage vore børn i 0-6 års alderen så de ikke bliver psykopater? 4. Hvordan kan vi "fange" de mennesker der er ved at udvikle sig i psykopaisk retning, så de kan behandles i tide?