Skælskør Skakklub

 Velkommen i Klubben!

Det er klubbens formål at give alle mulighed for at spille skak i en afslappet atmosfære.

Alle bydes velkommen til herlige dyster på brættet og hyggeligt samvær i Skælskør Skakklubs klublokaler i Skælskør Hallen.

Tag dine skak venner med i Skælskør Hallen om mandagen fra kl 1900 til 2200

 

 Klubben, Aktiviteter, Bestyrelsen, Sah u Danskoj

  Skakspillet, Computerskak, Undervisning - Hvad skal man kunne?

 Skælskør Hallens Cafeteria.

 

Dansk Skakunion  2.Hovedkreds | yahoo Revideret

Besøg nr.